സന്ധ്യക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ ഈ 10 കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതേ… കഷ്ടകാലം ദുരിതം വിട്ടൊഴിയില്ല!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സന്ധ്യാസമയം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങൾ പ്രകാരം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം മഹാലക്ഷ്മിയും വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വീടുകളിലും വിളക്കുകൊളുത്തിയും ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് അറിവില്ലാത്തതും നമുക്കാരും പറഞ്ഞു തരാത്തതും ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ സന്ധ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മിയും ദേവിയുടെ ഈ വരവ് തടസ്സപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവിനെയും വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം വീട്ടിലില്ലാതെ വരുകയും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യും ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സന്ധ്യ നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സന്ധി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാതെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് സന്ധ്യാസമയത്തും നമ്മുടെ വീടിന്റെ വാതിൽ അടച്ചിടരുത് എന്നുള്ളതാണ്.

ഒരു ആറുമണി സമയം ഒക്കെ വെച്ചോളൂ സന്ധ്യാസമയം എന്നു പറയുന്നത് ആറുമണി സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നരമണിക്കൂർ എങ്കിലും നമ്മുടെ വീടിന്റെ വാതിൽ നമ്മൾ തുറന്നിടണം ലക്ഷ്മിദേവി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വാതിൽ അടച്ചിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്മിയെ എതിരേൽക്കാതെ പറഞ്ഞു വിടുന്നതിനെ തുല്യമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment