വിനയ് പുറത്തായി,ചങ്കിടിപ്പോടെ പ്രേക്ഷകർ😱,മോഹൻലാലിൻറെ അടുത്തേക്ക് 😱വിനയ്