സന്ധ്യാസമയത്ത് വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ചു തെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതേ… വലിയ ദോഷം ഫലം ചെയ്യും!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് നിലവിളക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തെളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം വീട്ടിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ ശാസ്ത്രപ്രകാരം പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിദേവി ഏത് വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നുവോ അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും ഉയർച്ചയും എല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് വിളക്ക് കത്തിക്കാത്ത വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അവിടം മുടിയും എന്നാണ് പ്രമാണം.

അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിർബന്ധമായും രണ്ടുനേരം നിലവിളക്ക് കത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും നിർബന്ധമായിട്ട് സന്ധ്യാസമയത്തുള്ള വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുടങ്ങാതെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ആണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിലവിളക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് .

ഒരു ഹൈന്ദവ ഭക്തൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യാസമയത്ത് നമ്മൾ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ സാധാരണയായി ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി ശരിയായ രീതിയിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുവാനും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മളെ തേടി വരുവാനുമുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്.

ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കമന്റുകൾ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ പല സംശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment