സന്ധ്യയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വിളക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതേ… മരണ ദുഃഖം ഫലം!

ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം സന്ധ്യാസമയം എന്നു പറയുന്നത് സകല ദേവീ ദേവന്മാരുടെയും സംഗമ സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് വെച്ച് ആ നിലവിളക്കിൽ സകല ദേവീ ദേവന്മാരെയും സംഘടിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നു പറയുന്നത് സന്ധ്യാസമയം എന്നു പറയുന്നത്.

മഹാലക്ഷ്മി ദേവി ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും അല്ല അതിഭയായി മഹാലക്ഷ്മിയെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന സമയം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ സന്ധ്യാസമയം ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഏറ്റവും ഭക്തി നിറഞ്ഞതായിട്ട് സംരക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറണം എന്നു പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ.

അല്ലെങ്കിൽ വീടിനുള്ളിലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിർബന്ധമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ദോഷമാണ് ബലമായിട്ട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം .

സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സന്ധിയായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും സദ്യക്കോ സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷമോ തുളസിയില പറിക്കരുത് എന്ന് തുളസിയുടെ ഇലകൾ എടുക്കരുത് തുളസിയെ നോവിക്കരുത് അതുപോലെതന്നെ തുളസിക്ക് ജലം അർപ്പിക്കരുത് സന്ധ്യക്ക് ശേഷം തുളസിക്ക് ജലം അർപ്പിക്കുകയോ അതുപോലെതന്നെ തുളസി ഇലകൾ പറിക്കുകയോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment