ഈ നാളുകാർ നാഗദൈവങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ…….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടൊഴിയാതെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി കഷ്ടകാലം നമ്മളെ വല്ലാതെ വലയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ജോത്സിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്യോതിഷ ഫണ്ട് തന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് . എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരം നോക്കി അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടും നിഴലിച്ചു കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നാകെ … Read more

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഗണപതി വഴിപാട്! കാണാതെ പോകരുതേ തലവര മാറ്റിയ വഴിപാട്!

നമസ്കാരം എന്ത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വഴിപാടും ഒരുപക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ബലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു വഴിപാടും മഹാഗണപതി ഭഗവാൻ സർവ്വശക്തന്റെയും എല്ലാ അനുഗ്രഹവും നമ്മുടെ മേൽ വന്നു ഭവിക്കുന്ന ഒരു വഴിപാടാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം മലയാളമാസവും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വഴിപാട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ . നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും … Read more

നാവിൽ ഗുളികനുമായി ജനിക്കുന്ന 5 നക്ഷത്രക്കാർ! ഇവരെ സൂക്ഷിക്കുക!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ചില വ്യക്തികളോ ഒക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ കേറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോലെ നടക്കും എന്നുള്ളത് അതായത് ചിലർ ചില സമയത്ത് നാവിൽ എടുത്ത് വളച്ചാൽ അത് അച്ചടമാണ് . പലപ്പോഴും അത് പോസിറ്റീവിനേക്കാൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം … Read more

ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന 5 ലക്ഷണങ്ങൾ! ഭാഗ്യം ചെയ്തവർ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തത്വമസി ഞാൻ നീയാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മഹാ സംസ്കാരത്തിൽ ജനിച്ച വളർന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മളിലും ദൈവിക ശക്തി വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് തന്നെയും ദൈവം ആണെന്നും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ആത്മാവിന് ജനനവും മരണവും ഇല്ല എന്നു പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് ജനനവും മരണവും സംഭവിക്കുന്നത് ആത്മാവ് പരമാത്മാവിലേക്ക് ലയിച്ചയും വീണ്ടും ജനനം മരണചക്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു … Read more

വരാഹിദേവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഊട്ടനടി ഫലം. ഉയർന്ന സമ്പന്ന യോഗവും ഉണ്ടാകും!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിൽ പലരും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ബോഡി മുട്ടുന്നവർ ആണെന്നും മരണ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെയായിട്ട് പലരും മലയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കലികാലത്തിലെ സത്യം എന്നു പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് വളരെയധികം വിഷമിക്കുന്നവർക്കും . ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് അതോർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നവർക്ക് ഒക്കെ പരിഹാരമാർഗ്ഗവും ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ … Read more

ശിവ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള ഈ നക്ഷത്രക്കാരെ ദ്രോഹിച്ചാൽ കൺമുന്നിൽ തന്നെ കാലം കണക്ക് ചോദിക്കും!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സകല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സകല നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഈ ജഗത്തിന്റെയും സഹരാജരങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് മഹാദേവൻ മഹാദേവനെ ധ്യാനിച്ചാൽ ബഹദേവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാദേവനെ നീതി തരാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തത് ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എത്ര വലിയ ദോഷം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്തും മഹാദേവന്റെയും കരുണയുടെ ഒരു സ്പർശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കടാക്ഷത്തിന്റെ ഒരു കണികം നമ്മുടെ മേൽ വന്നു പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സർവ്വ ദോഷങ്ങളും അകന്ന് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും … Read more

സ്വന്തം അമ്മ മകളോട് ചെയ്ത ക്രൂരത കണ്ടോ! നെഞ്ചു പൊട്ടി കരഞ്ഞു അച്ഛൻ

ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത മകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തടയാൻ ചെന്ന ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് വെട്ടിക്കൊന്നും വെട്ടേറ്റ് മകളുടെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ മായേ നീ കേട്ടോ രവി ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മായ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഹാളിലേക്ക് വന്നു ടിവി ലൈവ് ന്യൂസ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കൂട്ടുകാര് എന്ന് തെളിഞ്ഞ അയാളുടെ കയ്യിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞ അയാളുടെ കയ്യിൽ പോലീസ് തെളിവെളുപ്പ് നടത്തുന്നതും രാത്രിയാണ് സംഭവം മായയുടെ ഫോൺ നിർത്താതെ ബെല്ലടിച്ചു അറിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു . നീ ഒന്നു … Read more

ഭർത്താവിന്റെ പീഡനം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയ യുവതി ചെയ്ത മധുര പ്രതികാരം കണ്ടോ!

പണ്ടാരം ആരാണ് രാവിലെ തന്നെ കിടന്നു വിളിക്കുന്നത് രാവിലെ ഫോണിന്റെ നിലയ്ക്കാതെയുള്ള ശബ്ദം കേട്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പിറുപിറുത്തു കൊണ്ട് ദേവിക മുറിയിലോട്ട് കയറിച്ചെന്നും ദേവൻ മൊബൈൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ തെളിഞ്ഞ ആ പേര് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി വർഷങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് അവളുടെ മൊബൈലിൽ ആ പേര് തെളിയുന്നത് ഒരു നിമിഷം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാതെ അവൾ പകച്ചുനിന്നു എന്തിനാണാവോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വിളി ആലോചിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ കോൾ കട്ടായി. മൊബൈലിൽ ബെഡിലേക്കിട്ട് തിരികെ അടുക്കളയിലേക്ക് … Read more

വീട്ടിലെ പട്ടിണി കാരണം ഒരു ഷോപ്പിൽ ജോലിക്ക് കയറിയ പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ!

അന്ന് ആ താലി കഴുത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നത് മറ്റാരും കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അരുൺ എന്നിട്ടും പിടിച്ച് നിർത്തുവാൻ കഴിയാതെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിൽ അത് സന്തോഷ കണ്ണീർ ആയിരുന്നു ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ നല്ല മുഹൂർത്തത്തിന്റെ സന്തോഷം അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ അരുണയുടെ ഇടനെഞ്ചിൽ മാത്രം പിടക്കുകയായിരുന്നു. ഒരിക്കലും തന്നെ വളക്കാം ഒന്നാമോഹം നടക്കില്ല എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞവന്റെ അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാതെ … Read more

ഭാര്യയോട് സംശയം തോന്നിയ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ അലമാര പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ കാഴ്ച കണ്ടു ഞെട്ടിപ്പോയി!

ആരാണ് ഈ പാതിരാത്രി നേരത്തെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു നമ്പറിൽ നിന്നാണല്ലോ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ നിജി ഒന്ന് ഓർത്തു ഒരു ഗൾഫ് നെറ്റ് കോളാണ് ആരായിരിക്കും ഹലോ ആരാ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ കോൾ കട്ട് ആക്കി ഇതിപ്പോൾ ആരാണെന്ന് നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കോൾ വന്നു എടുത്തപ്പോൾ നേരത്തെ അറിയാതെ വിളിച്ചതാണെന്നും പറഞ്ഞ് കട്ടാക്കി പിന്നീട് അതൊരു പതിവ് സംഭവമായി ഗൾഫിൽ നിന്ന് നെറ്റ് കോൾ വരും എടുത്താൽ ഒന്നും പറയാതെ കട്ടായി പോവുകയും ചെയ്യും. … Read more