മാസത്തിൽ ഈ ഒറ്റ പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി! ജീവിതം രക്ഷപ്പെടും 100% ഫലം ഉറപ്പ്!

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ ത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് തിരുമേനിയും ഒന്ന് വിട്ട് ഒന്ന് വിട്ട് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായിട്ട് ദുരിതങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയാകുന്നത് ഒന്ന് തീർന്നു കിട്ടി എന്ന് സമാധാനിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദാ വരുന്നു അടുത്ത പ്രശ്നം ധനനഷ്ടം മാനസികം ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും.

ജീവിതരീതിയിൽ ആയിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടു ഒന്ന് വിട്ടു കുടുംബത്തിൽ ഒന്നടങ്കം അച്ഛനും മാറി മകനെ മകനുമാറിയ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് മാറി മകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ തിരക്കായി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഒരു പരിഹാരം ഒന്ന് നേരെ നോക്കി പറയണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കണം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പരാതികൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് .

ഈശ്വരാധീനം കുറവ് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു കാണും എന്നുള്ളതാണ് ഈശ്വരാ ദീന കുറവ് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വേണ്ടവിധത്തിൽ പരിഗണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതിയെ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുടുംബ ദേവതീയെ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് .

ഈശ്വര കുറവ് എന്നു പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇത്തരത്തിൽ ഒന്ന് വിട്ട് ഒന്ന് വിട്ടു ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും വരാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment