ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്ത്രീകൾ/ അമ്മമാർ ഈ വഴിപാട് ചെയ്തു നോക്കൂ. ആഗ്രഹിച്ച ആഗ്രഹം നടക്കും!അനുഭവം ഏറെ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ധാരാളം പേർ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിനുവേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി തൊഴിൽപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് മുക്തി കിട്ടാൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിറയെ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു.

കടങ്ങളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്പോൾ ചോദിച്ചവരിൽ അധികം സ്ത്രീകൾ അമ്മമാർ ഒക്കെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരമാണ് നമ്മളെ സ്വന്തം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലോകജനപാലകനാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തജനങ്ങളുടെയും കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിപോലെ അത്രയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന കൊണ്ടുപോകുന്നം ദേവനാണ് ഭഗവാൻ.

നമുക്ക് ഏതൊരു വിഷമ വന്നാലും ഭഗവാനെ പോയി ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നവൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഭഗവാനെ മനസുരുകിയെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും അനുഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപത്തിൽ എല്ലാം മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ വന്ന നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം.

ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസും എല്ലാം പലർക്കും ഇവിടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭഗവാൻ അവരെ നേരിൽ വന്നുകൂടെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment