ഈ ലക്ഷണം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് എന്നെ അനുവദിച്ച സർവ്വശക്തൻ ഗുരുവായൂരപ്പനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തരും നമുക്ക് ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഭഗവാൻ ജഗദീശ്വരൻ സർവ്വശക്തൻ പൊന്നുതമ്പുരാൻ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു .

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം തോന്നുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെയും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുവയ്ക്കുന്ന ദേവനാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്നു പറയുന്നത് മറ്റെല്ലാം ദേവീദേവന്മാരുടെ ഒരു ദേവസങ്ങൽപത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമ്മൾ സഹോദരനായും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പൊന്നുണ്ണിയായും നമ്മുടെ കള്ള കാമുകനായും നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദൈവമായും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം.

കരുണാമയനാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ എത്ര പരീക്ഷിച്ചാലും ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത നമ്മുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെയും കാക്കുന്ന ദേവനാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഭജിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെ മാൻസറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൃഷ്ണഭക്തർ ഉള്ള വീടുകളിൽ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാനീ പറയാൻ പോകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ .

ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഈയൊരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാവം ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂചനത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ലക്ഷണം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കുക ഗുരുവായൂരപ്പൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment