ദേവിക്ക് നാല് പ്രാവശ്യം ഈ പുഷ്പാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചാൽ! മനസ്സിലുള്ള ഏത് ആഗ്രഹവും നടക്കും!100% ഫലം

നദബുദ്ധി അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു പൂജയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് 80 മുതൽ 90% ത്തോളം കമന്റുകൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു ഇന്നലത്തെ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയിലും ഇന്നത്തെ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയിലും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചു പേരെങ്കിലും പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ പേര് മിസ്സ് ചെയ്തു അവർക്ക് മറുപടി നൽകിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്.

മനപ്പൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയതെല്ലാം ക്ഷമിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലും സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയിലും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതൊന്നും നടന്നു കിട്ടണം തിരുമേനി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു തരണം .

ഇല്ലെങ്കിൽ തിരുമേനി എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആഗ്രഹമൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാന വഴിത്തിരിവാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നു വിഷമിക്കുക ആശങ്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ആശങ്കകൾ ഒക്കെ അകറ്റിയും അവർക്ക് കാര്യം നടന്ന കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്.

വഴിപാടും പൂജയും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ കോടികൾ ആയിരങ്ങളോ മുടക്കിയുള്ള വഴിപാടോ പൂജ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന നമുക്ക് ഈശ്വരനെ അടുത്ത് അറിയാവുന്ന പൂജയും പ്രാർത്ഥനാ രീതികളുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നൽകുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നൽകുന്നത് 100% ബലം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment