വിഷ്ണുമായ കുട്ടിച്ചാത്തന് ഈ വഴിപാട് ചെയ്തു നോക്കൂ! അതിസമ്പന്നയോഗം! അത്ഭുതം നടക്കും ജീവിതത്തിൽ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരുപാട് പേരെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു വിഷ്ണുമായ സ്വാമിയെ കുറിച്ച് ഒരു അധ്യായം ചെയ്യുമോ തിരുമേനി ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ആ പറച്ചിലുകൾക്കും എല്ലാം മറുപടി എന്നാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്.

സർവ്വശക്തൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മായാലീലകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുന്ന നമുക്ക് ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുദങ്ങൾ നടത്തി തരാൻ കഴിയുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം അടിപൊളി മാറ്റി അത്ഭുതം നിറഞ്ഞതാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള അത്രത്തോളം അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു ദേവൻ വിഷ്ണുമായ കുട്ടിച്ചാത്തനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ഏതു വഴിപാട് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവമുണ്ടാകുന്നത്.

എന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുമായ അഥവാ ചാത്തൻ എന്നു പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദേവനാണയം കേരളത്തിന് പുറത്തോട്ട് അങ്ങനെ ചാത്തന്റെ ആരാധനാ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുമായയുടെ ആരാധനാ എന്ന് പറയുന്നത് .

അത്രത്തോളം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ ശിവപാർവ്വതി പുത്രൻ ആയിട്ടാണ് വിഷ്ണുമായ കുട്ടിച്ചാത്തനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് നിഗ്രഹത്തിനുവേണ്ടി അവതരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വിഷ്ണുമായ കുട്ടിച്ചാത്തൻ പറ്റിയുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം എന്നു പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment