മുടങ്ങാതെ എല്ലാ മാസവും ഒരുതവണ ഈ വഴിപാട് ചെയ്തു നോക്കൂ! സർവൈശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും വന്നുചേരും!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വഴിപാട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വഴിപാട് നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുവും പ്രയാസവും തടസ്സവും ഒന്നും ഒറ്റയടിക്ക് ഒന്നും വരില്ല ഉറപ്പാണ് അനുഭവം ആയിരങ്ങളാണ് .

അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും എഫക്ടീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഈശ്വര സഹായം കിട്ടുന്ന നമുക്ക് മുട്ടുകളില്ലാതെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള വഴിപാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കാര്യം ഞാൻ ഒരുപാട് വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല ഈ വിഷയം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു കഥയിൽ നിന്നും വേണം തുടങ്ങാൻ ആയിട്ട് ആ കഥ പറഞ്ഞാലേ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ പണ്ട് പണ്ട് ദുഷ്ടനായ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നു.

അണലാസുരൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അണലാസുരൻ നിരന്തരം ദേവന്മാരെ വേട്ടയാടി കൊണ്ടേയിരുന്നു ദേവന്മാരെ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഒടുവിൽ അണലാശല്യത്തിന് മലഞ്ഞോ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ദേവന്മാർ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിച്ചു ഗണപതി ഭഗവാന്റെ അടുത്തതും അണലാസുല്ലത്തുനിന്നും .

തങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് കാലിൽ വീണ അവർ അപേക്ഷിച്ചു ഗണപതി ഭഗവാൻ അവസാനം തന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞ് ദേവന്മാരുടെ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അനലാസമായി കൊടംകോരയുദ്ധം തന്നെ നടന്നു എന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment